Tiedoista ja tietosuojasta vastaava henkilö

Koulutettu hieroja Jaana Hakala, Energiapaja

Runkokatu 17 E 26, 33340 Tampere
Puhelin 040 5375 978
www.energiapaja.eu
Y-tunnus 2004178-2

Sähköposti jaana.hakala@energiapaja.eu

Verkkosivustolla asiointi

Sivustolla käytetään evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Jatkamalla sivuston käyttöä hyväksyt evästeiden käytön.

Potilastietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Asiakkailta kerättäviä tietoja käytetään hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Yhteystietoja voidaan käyttää myös markkinointiin ja asiakasviestintään.

Rekisterin tietosisältö

Hieronta-asiakkailta kerätään nimi, yhteystiedot, ikä, hoidon kannalta välttämättömät esi- ja terveystiedot sekä hoitomerkinnät.

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaalta kerätään tiedot asiakassuhteen alussa esitietolomakkeella tai suullisella haastattelulla.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Henkilölle itselleen, ellei siihen ole lainsäädännöllistä estettä. Lainsäädännön erityismääräyksiin perustuen viranomaisille, tutkimuslaitoksille, vakuutuslaitoksille sekä vakuutuskassoille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei luovuteta.

Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin sisältyvät itseään koskevat henkilötietonsa. Tietoja pyydetään koulutetuttu hieroja Jaana Hakalalta yllä mainitusta osoitteesta henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Tarkastuspyynnön voi tehdä maksutta kerran vuodessa.

Tiedon korjaaminen

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan koulutettu hieroja Jaana Hakalalle yllä mainittuun osoitteeseen tehdyn kirjallisen pyynnön perusteella. Lisäksi tietoja päivitetään oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä kaikkia itseään koskevia tietoja lain mukaisesti. Kiellot osoitetaan rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakkaiden täyttämät esitietolomakkeet säilytetään vain manuaalisesti. Paperiset arkistot säilytetään lukollisessa arkistokaapissa valvotuissa olosuhteissa. Vanhemmat paperiset arkistot tuhotaan säännöllisin väliajoin.

 

Share This